Website
/

Mazzo

 

Beste volgers en cultuurliefhebbers, 

Gezien de huidige situatie in de ‘nieuwe 1,5 meter samenleving’ en de verwachting dat deze nog aan zal houden, zijn wij van mening en ook genoodzaakt onze activiteiten van Mazzo muziek-en cultuur café voorlopig op te schorten. 

Een locatie openen is heden ten dage een onverstandige keuze, mede door de maatregelen in de Horeca. Samen bijeenkomen en de voorgenomen broedplaats lijken dan ook verder weg dan een half jaar geleden nog werd gedacht. 

Onze samenwerking met Stichting Oldambtster Amateurkunst Podium (S.O.A.P) gaat natuurlijk gewoon door en wij blijven dan ook bezig met de voorbereidingen om de doelstellingen gezicht te gaan geven. 

S.O.A.P is in gesprek met diverse culturele partijen in het Oldambt om verbinding te zoeken. 

Indien dit  ‘"Culturele front” er samen met de gemeente in slaagt om binnen afzienbare tijd een locatie te betrekken zal Mazzo een partij kunnen zijn om daar, als professionele partner, de horeca en muzikale programmering te verzorgen. 

Via de website en sociale media houden we jullie natuurlijk op de hoogte!!! 


Het team van Mazzo wenst eenieder veel sterkte in de vreemde tijden.


 


20-08-2020

In verband met de huidige Covid-19 situatie organiseert Mazzo geen binnen of buiten evenementen.
Wel zijn wij van plan om, in samenwerking met Stichting Soap en als er toestemming komt van de veiligheidsregio en het RIVM, in het voorjaar van 2021 weer te starten met de voorbereidingen van een buitenevenement in het Oldambt.
Voor meer informatie kunt u op onze website kijken bij LIVE of verwijzen wij u door naar onze Facebook pagina.


WELKOM BIJ MUZIEK- EN CULTUURCAFÉ MAZZO


Met muziek mensen samenbrengen, dat is wat Muziek- en Cultuurcafé Mazzo voor ogen heeft. Deze broedplaats van creativiteit is een plek waar iedereen even binnen kan lopen voor een bakje koffie of thee en even een gezellig praatje kan maken. Daarnaast zal Muziek- en Cultuurcafé Mazzo bekend staan als het trefpunt voor lokale muziekkanten en beginnende bands die bijvoorbeeld zelf jam avonden inplannen en zich zelf verder kunnen ontplooien. Ook gaat Mazzo weer het pool- en dartcafé van Winschoten worden  en kunnen de desbetreffende vereniging weer terug naar hun thuishaven van weleer.


Mogelijkheden voor ouderen en jongeren om samen iets op te zetten is ook een van de uitgangspunten. Cohesie tussen jong en ouder is een gegeven dat steeds meer aandacht hoort te krijgen, een plek waar wij d.m.v. muziek, kunst en cultuur een laagdrempelige verbinding tussen beide kunnen leggen. Muziek- en Cultuurcafé Mazzo heeft een grotere doelstelling dan alleen het organiseren van evenementen die ook juist ook voor de kleine portemonnee toegankelijk zijn, zodat deze groep ook kan genieten van een goed georganiseerd evenement.


Daarnaast is er ook ruimte voor kleinere muzikale events zoals een sfeervol akoestisch optreden en jamsessies. Het volgen/geven van workshops zoals samen muziek maken, dj-lessen en stage-performance is een van onze voornaamste doelen. Bij het opzetten van muziekevenementen en workshops willen wij belangstellenden en professionals gaan betrekken om een rol te spelen, taken op zich te nemen en samen met ons te zorgen voor een geweldige avond of middag.